Công nghệ ghi nhãn mác trên bao bì túi chè

Nhãn hiệu là yếu tố quan trọng tạo nên thương hiệu sản phẩm. Nên chính vì vậy, may dan nhan decal ngoài việc sắp xếp sao cho chất lượng của sản phẩm, bao bì, máy đóng gói, thì thiết kế nhãn hiệu cũng làm nên những giá trị lớn cho sản phẩm.

1. Hàm lượng tịnh phải được công bố trên nhãn ở nơi dễ thấy

a. Đ/v thực phẩm sản xuất trong nước, theo đơn vị đo lường quốc tế (SI). Kich thước và chữ số ghi định lượng trên nhãn hàng hóa được thiết kế theo diện tích phần chính của nhãn, PDP (principal display panel). Chữ số ghi định lượng theo dòng song song với đáy bao bì.

b. Đ/v thực phẩm sản xuất nhằm xuất khẩu thì được ghi đơn vị đo lường quốc tế hoặc đơn vị đo lường Anh, Mỹ.

1

2. Hàm lượng tịnh phải được ghi như sau:

– Theo đơn vị thể tích đối với thực phẩm dạng lỏng.

– Theo đơn vị khối lượng đối với thực phẩm dạng rắn.

– Theo đơn vị khối lượng hoặc thể tích đối với thực phẩm dạng sệt (nhớt).

– Trường hợp trong 1 bao bì có nhều đơn vị cùng chủng loại, may khau bao tai cam tay thì số định lượng được ghi rõ: tích của số đơn vị và số khối lượng 1 đơn vị.

3. Đối với thực phẩm được bao gói ở dạng chất lỏng chứa các thành phần rắn phải ghi khối lượng tịnh và khối lượng ráo nước.

Nước xuất xứ:

Thực phẩm sản xuất trong nước phải ghi rõ “Sản xuất tại VN”. Thực phẩm nhập khẩu phải ghi rõ tên nước sản xuất (ghi trên nhãn phụ bằng tiếng Việt được gắn trên bao bì thực phẩm nhập khẩu).Thực phẩm tái chế tại 1 nước thứ 2 làm thay đổi bản chất của thực phẩm đó, nước thứ 2 được coi là nước xuất xứ để ghi nhãn.Phải ghi cả tên và địa chỉ cơ sở sản xuất và cơ sở đóng gói nếu 2 cơ sở đó khác nhau. Địa chỉ gồm: số nhà, đường phố, phường(xã), quận (huyện), thị xã, thành phố (tỉnh).

Ký mã hiệu lô hàng:

Trên kiện hàng phải ghi rõ ký mã của công ty, nhà sản xuất lô hàng để nhận biết về thời điểm sản xuất lô hàng đó.

Số đăng ký chất lượng:Đối với thực phẩm sản xuất để tiêu dùng trong nước nằm trong danh mục sản phẩm phải đăng ký chất lượng tại cơ quan có thẩm quyền, trên nhãn phải ghi rõ số đăng ký chất lượng của sản phẩm. Cách ghi số đăng ký quy định tại điểm 2.5 quyết định số 55/TĐC-QĐ ngày 2/3/1994 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, quy định về việc đăng ký chất lượng hàng hóa.

Thời hạn sử dụng và hướng dẫn bảo quản:

– Thời hạn sử dụng chính là thời hạn sử dụng thực phẩm tốt nhất. Thời hạn phải được ghi rõ bằng cụm từ: HSD hoặc “sử dụng tốt nhất trước…..”

– Ngày, tháng, năm của HSD phải được ghi theo dãy số không mã hóa, với 3 nhóm, may han mieng tui dap chan mỗi nhóm gồm 2 chữ số cách nhau bằng dấu chấm.

– Phải ghi thời hạn ở nơi dễ thấy hoặc chỉ rõ nơi ghi thời hạn trên bao bì.

– Danh mục thực phẩm bao gói sẵn phải ghi thời hạn sử dụng quy định trong phụ lục 6.

– Phải ghi nhãn các điều kiện bảo quản đặc biệt để duy trì chất lượng thực phẩm nếu hiệu lực về thời hạn sử dụng phụ thuộc vào việc bảo quản.

 Hướng dẫn sử dụng:Phải ghi hướng dẫn sử dụng đối với các sản phẩm cần hướng dẫn khi sử dụng, kể cả cách “tái tạo” sản phẩm khi dùng, để bảo đảm không gây ra sai sót trong sử dụng. Trường hợp nhãn hàng hóa không đủ diện tích để ghi các hướng dẫn thì phải ghi các nội dung đó vào 1 tài liệu kèm theo hàng hóa để cung cấp thông tin cho người tiêu dùng.

Thực phẩm chiếu xạ:

– Thực phẩm đã được xử lý bằng bức xạ ion phải ghi rõ “thực phẩm qua chiếu xạ” ngay canh tên thực phẩm.

– Khi 1 sản phẩm chiếu xạ được sử dụng như 1 thành phần của thực phẩm khác, phải ghi rõ trong bảng liệt kê các thành phần.

– Khi sản phẩm chỉ có 1 thành phần và được chế biến từ 1 nguyên liệu chiếu xạ, nhãn của sản phẩm đó phải ghi rõ việc xử lý này.

Nội dung khuyến khích : Tất cả các thông tin bổ sung có thể trình bày trên nhãn nhưng không được mâu thuẫn với những yêu cầu bắt buộc của quy chế ghi nhãn bao bì. Cho phép ghi dấu hiệu phân hạng chất lượng sản phẩm trên nhãn, nhưng dấu hiệu đó phải dễ hiểu và không gây nhầm lẫn cho người sử dụng. Dấu hiệu có thể là “hàng VN chất lượng cao.”

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb