Thi bơi cùng búp bê tình dục

Thi bơi cùng búp bê tình dục

Chính quyền ban hành lệnh cấm do nhiều nhà hoạt động vì các giá trị truyền thống đã gửi thư phản đối cuộc thi này. Trong một lá thư gửi cơ quan chức năng, các nhà hoạt động này viết: “Cuộc thi này đã làm hỏng những giá trị đạo đức công cộng và sức […]