Đi xem bói cùng chồng bị ‘thầy’ phán chưa lập gia đình

Đi xem bói cùng chồng bị ‘thầy’ phán chưa lập gia đình

Hội đền Sái (Hà Nội) đầu năm Ất Mùi xuất hiện nhiều người hành nghề xem tay, bói bài, đoán tướng số. Có chị em đi cùng chồng vẫn bị ‘thầy’ phán chưa lập gia đình và khó sinh con. Chị Liên (ảnh, nhà ở xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn) cho biết, lúc đầu […]