Máy rửa và nhổ nắp bình nước 20 lít

Máy rửa và nhổ nắp bình nước 20 lít

Máy rửa và nhổ nắp bình nước 20 lít được sử dụng để nhổ nắp bình bằng hơi, sau đó cắm bình vào hệ thống rửa bình sẽ tự động được rửa bằng chổi, rửa trong ngoài bình nước.  1. Thông số kỹ thuật máy rửa và nhổ nắp bình nước: – Áp xuất khí […]