Trẻ nhỏ lao người qua sóng dữ… lượm ve chai

Trẻ nhỏ lao người qua sóng dữ… lượm ve chai

Từ mờ sáng, khi mặt trời đằng đông nhú lên, bãi biển Rạng của xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam bắt đầu cạn theo con nước thủy triều. Đây cũng là lúc trẻ em, phụ nữ, đàn ông trong vùng tranh thủ ra bờ biển lượm vớt những chai lọ thủy tinh, vỏ […]