Dây chuyền lọc nước công nghiệp

Dây chuyền lọc nước công nghiệp

Dây chuyền lọc nước công nghiệp có chức năng chính là xử lý nước từ nguồn nước thô (nước  giếng khoan, nước máy…) thành nước có thể dùng để ăn uống theo quy chuẩn của Bộ y tế. Dây chuyền lọc nước công nghiệp được chế tạo theo nhiều công suất khác nhau, tuỳ thuộc […]